Bemiddeling bij arbeidsgeschillen – Voordelen

mediation arbeidsconflict

Bemiddeling bij arbeidsgeschillen – Voordelen

Bemiddelaars zijn professionals die arbeidsgeschillen proberen te beslechten door te proberen de werkrelaties tussen de twee partijen te verbeteren. Na het bereiken van een wederzijds akkoord houden ze contact met beide partijen om advies en begeleiding te geven over specifieke kwesties. Een goede bemiddelaar zal ook vroege onderhandelingen tussen de twee partijen aanmoedigen om deadlines te vermijden. Het proces is over het algemeen niet duur, en het is meestal sneller dan een gang naar de rechter. Maar het is niet voor iedereen Home – Mediator Dordrecht, The Oak Tree Mediators. Er zijn enkele nadelen aan mediation.

Een bemiddelaar zal onpartijdig zijn en geen partij zijn bij het conflict. Ze zijn er om de twee partijen te helpen tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen. Ze zullen voor geen van beide partijen pleiten en er mag niet worden verwacht dat ze tot een volledige oplossing komen. De mediator zal als derde partij fungeren als klankbord voor partijen en proberen tot een oplossing van het conflict te komen. Ze zijn er niet om een bepaalde kant te vertegenwoordigen en zullen geen aanbevelingen doen voor het best mogelijke resultaat.

Een goede mediator kan verschillende instrumenten gebruiken om arbeidsconflicten op te lossen. Ze weten hoe ze loon- en urenclaims moeten oplossen en weten ook hoe ze moeten onderhandelen met een derde partij. Ze kunnen zelfs complexe contractkwesties aan. De meest gebruikelijke instrumenten die door bemiddelaars worden gebruikt, zijn onderhandeling en planning, evenals contractinterpretatie. Ook zijn ze bekend met de regels en procedures van het NLRC, wat een lastig proces veel eenvoudiger kan maken.

Site bezoeken voor meer info: The Oak Tree Mediators